16 bup-mottagningar i Stockholm ska bli nio – personal kritisk

Antalet besök till bup har ökat från 846 715 år 2016 till 1126 554 år 2020.

16 bup-mottagningar ska bli nio enligt ett beslut av Region Stockholm. Flera av dem stängs innan årsskiftet.

Förändringen väcker kritik från vårdpersonal som anser att patienterna drabbas när tillgängligheten förändras.

– Vi behöver bygga förtroende och finnas ”mitt i byn”, inte öka avstånden, säger Solgerd Sydh som jobbar på Prima Botkyrka, en av mottagningarna som ska lägga ner.

Uppdatering 2022-08-19, 10:30: Texten har tillfogats en rättelse.

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, ansvarar för att ge psykiatriskt stöd, utredning och behandling för personer som är yngre än 18 år. Sexton regionala ansvarsområden med egna bup-mottagningar i regionen ska under året ombildas till nio större mottagningar. Omorganiseringen beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i fjol och började drivas igenom under våren.

Solgerd Sydh har arbetat som specialpedagog i totalt tio år på bup-mottagningar i Rinkeby och Hallunda, som nu stänger. Hon känner sig orolig för vilka långsiktiga konsekvenser omorganiseringen kan få för patienterna.

– Ingen av de som beslutar om bup:s framtid har rådfrågat oss som faktiskt möter familjerna. Vi har kunnat hjälpa personer som står och knackar på vår mottagningsdörr och vill ha hjälp, nu försvinner den kontakten.

”Det är hemskt att behöva informera familjerna om den här förändringen när man har byggt upp ett förtroende” säger specialpedagogen Solgerd Sydh.
”Det är hemskt att behöva informera familjerna om den här förändringen när man har byggt upp ett förtroende” säger specialpedagogen Solgerd Sydh. Foto: Solgerd Sydh

DN har varit i kontakt med flera bup-anställda som anser att förändringen påverkar patienterna negativt, men ingen vill uttala sig offentligt av rädsla för att deras arbetssituation ska påverkas.

Utöver hopslagningar av mottagningar ska vårdcentraler få ett utökat uppdrag för att tidigt kunna fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa.

Enligt Lars Rådén (M), ordförande i Avtalsutskottet i Region Stockholm, behöver den offentliga barn- och ungdomspsykiatrin bli avlastad av vårdcentralerna. Tanken är att alla vårdcentraler ska ha minst en psykolog, och att denne har en kontinuerlig kontakt med skolhälsan. Att sexton bup-mottagningar slås samman till nio större verksamheter handlar om att säkerställa en god vård menar han.

Lars Rådén (M), ordförande i Avtalsutskottet i Region Stockholm, tror att de problem som kan uppstå i samband med omorganiseringen är övergående.
Lars Rådén (M), ordförande i Avtalsutskottet i Region Stockholm, tror att de problem som kan uppstå i samband med omorganiseringen är övergående. Foto: Moderaterna

– Vi tror att de här större mottagningarna skapar bättre förutsättningar till att behålla och utveckla medarbetare. Det är huvudsyftet, att skapa arbetsplatser där de anställda får ett mer sammanhållet ansvar för patienterna och hela upptagningsområdet.

Den sista december stänger mottagningen i Botkyrka, och patienterna delas redan nu upp mellan Huddinge och Skärholmen.

– Det går tvärtemot vad många familjer i dessa områden behöver. Det finns en skepsis mot samhället och inte minst mot vården. Därför behöver man bygga förtroende och finnas ”mitt i byn”, så som vi har gjort. Inte öka avstånden, säger Solgerd Sydh.

Susanne Buchmayer är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Hon tror att det blir problematiskt att göra flera stora förändringar samtidigt inom en redan belastad verksamhet.

– Det här drabbar personer som redan har svårt att navigera i samhället, och riskerar att leda till en ojämlik vård. Det är svårt redan för resursstarka vårdnadshavare att hitta rätt i det här systemet. Om man dessutom har svårigheter med svenska så är risken ännu större att ramla mellan stolarna.

Så kallade bumm-mottagningar (mindre kliniska mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år) ska sluta utreda och behandla adhd. Det uppdraget flyttas tillbaka till bup.
Så kallade bumm-mottagningar (mindre kliniska mottagningar för barn och ungdomar till och med 17 år) ska sluta utreda och behandla adhd. Det uppdraget flyttas tillbaka till bup. Foto: Lars Lindqvist

Susanne Buchmayer upplever att ledande politiker stressar fram en ny organisation, inom ett fält där patienterna kanske mer än någon annanstans behöver långsamma och genomtänkta förändringar.

Aida Hadžialić (S), oppositionsregionråd i Region Stockholm, hävdar att den nya organisationen handlar om besparingar.

– Två av de bup-mottagningar som ska stängas ner ligger i områden med stora behov. Därför klingar moderaternas utspel om att göra snabba adhd-test i förorten falskt, säger hon och tillägger:

– Det kommer bli svårare att fånga upp de barn som har det tufft när tillgängligheten försämras.

Aida Hadžialić (S), oppositionsregionråd i Region Stockholm, hävdar att den nya organisationen inte handlar om någonting annat än besparingar.
Aida Hadžialić (S), oppositionsregionråd i Region Stockholm, hävdar att den nya organisationen inte handlar om någonting annat än besparingar. Foto: Elin Åberg

Socialdemokraterna går till val på att skjuta till 170 miljoner till bup under kommande mandatperiod. Pengarna ska användas till att rekrytera mer personal och behålla samtliga av regionens mottagningar.

Lars Rådén (M), ordförande i Avtalsutskottet i Region Stockholm tror att de problem som specialpedagogen Solgerd Sydh vittnar om är övergående.

– Under en pågående förändringsperiod kan det uppstå vissa problem, men jag tror absolut att den nya strukturen kommer lösa detta. Det finns ett tydligt ansvar för varje geografiskt område och för varje patient. Det minskar risken att en familj hänvisas runt till olika mindre mottagningar, säger han.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs en felaktig uppgift om tidsplanen för omorganiseringen. Den påbörjades under våren och ska färdigställas under kommande år.

Källa: dn.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.